قوانین و مقررات

فروشگاه اینترنتی آ.اس رم(کوردرما شاپ) که زیرنظر کانون هواداران افراطی آ.اس رم،اداره می شود،با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند.تمامی محصولات موجودات،با مقررات همسو می باشد.